Wat leren kinderen?

Schaak Trainer

 

+32 477 200 906 - cassimon@skynet.be

 

 

Kinderen leren...

schakende kinderen

 

Wat leren de kinderen?

 

Rationeel denken (handelen), maar ook hun intuïtie ontwikkelen (voelen) en volhouden (willen). Door in ingewikkelde partijen riskante varianten te spelen, ervaart de schaker wat nog verantwoord is en wat eigenlijk niet meer kan, en ontwikkelt hij zijn gevoel hiervoor.

 

Observeren, vooruitkijken, opletten: het is belangrijk om alles op het hele bord in de gaten te blijven houden. Eén moment van onoplettendheid kan de partij verpesten. Wat dat betreft is schaken een harde sport: let je bij het tennissen even niet op en sla je de bal in het publiek, dan is er geen nood: als je vanaf dat moment geen fout meer maakt, kun je de wedstrijd alsnog winnen, ook al sta je met 6-0, 6-0, 40-0 achter.

 

Ontwikkelen van het (ruimtelijk) voorstellingsvermogen. Het is altijd handig om vooraf te kunnen inschatten hoe de situatie op een later tijdstip zal zijn.

 

Ontwikkelen van en vertrouwen op het geheugen. Schakers leren stellingen te onthouden in de vorm van patronen (chunks, groepjes stukken die vaak op dezelfde manier staan opgesteld). Zij onthouden hun partijen niet door de zetten te onthouden, maar de plannen die zij op dat specifieke moment van de partij bedachten, weer voor de geest te halen. Kinderen geloven vaak niet dat zij dit kunnen, maar geleidelijk ervaren zij deze talenten en gaan er steeds meer gebruik van maken.

 

Gegevens ordenen en combineren (dat is handig bij maken van werkstukken), gestructureerd werken.

 

Doelen stellen, plannen maken (handig bij bedenken van een methode van aanpak bij opgaven in examens).

 

Problemen oplossen, zoeken van praktische oplossingen. Ze leren om niet te vroeg de moed op te geven, maar te blijven zoeken naar een uitweg.

 

 

Maar ook...

Opstapje 1

 

Toepassen van reeds verworven kennis (wetmatigheden) op nieuwe situaties.

 

Zelf keuzes maken en beslissingen nemen (bevorderen onafhankelijkheid).

 

De gevolgen van je beslissingen accepteren. Hiermee hangt samen:

 

Leren met verliezen om te gaan. Als je de partij verloren hebt, komt dit toch echt omdat je één of meer fouten hebt gemaakt. Je kunt de schuld niet doorschuiven: het lag aan het weer, of hij was veel te groot, of hij speelde vals. Wat dit betreft is schaken best een democratisch spel. Allerlei eigenschappen, zoals blank of zwart, man of vrouw, arm of rijk, jong of oud, sterk of zwak, maken niets uit, want schaken is alleen een clash of the minds.

 

Kritisch oordelen: eigen fouten inzien. Dit voorkomt geestelijke blindheid. Fouten zijn onze beste leermeesters maar men moet de fouten dan wel willen zien. Schakende kinderen willen er op de duur ook achterkomen wat zij fout gedaan hebben, zodat zij deze fout niet opnieuw zullen maken.

 

Net als bij andere sporten wordt hard werken (oefenen) beloond. Talent alleen is niet voldoende: wil je boven de anderen uitsteken, dan moet er iets extra's gedaan worden. Je kunt het vergelijken met een topvoetballer die het niet nodig vindt om trainingen te volgen. Een goede trainer zal deze speler, ondanks zijn kwaliteiten, niet opstellen en op zijn best op de reservebank laten zitten.

 

Zich aan de regels te houden.

 

Concentratie. Eigenlijk is focussen een beter woord. Kinderen leren dieper door te denken. Dus ze spartelen niet aan de oppervlakte van de slaapverwekkende kale zee, maar doen meer aan diepzeeduiken, waarbij ze verrassend allerlei prachtig gekleurde vissen kunnen bekijken. De mooiste winsvarianten komen vaak niet op het bord omdat de tegenstander het verstandig vond om deze te omzeilen. Pas bij de nabespreking komen ze op het bord!

En tot slot...

 

Boekenkast

 

 

Beheerst werken, niet in paniek raken en daardoor te snel ondoordachte, impulsieve zetten spelen. Een mooi, maar niet zo sportief voorbeeld is een partij tussen twee jeugdspelers, waarbij de eerste een stuk verzette en hard " Schaak" riep. De tegenstander pakte van schrik onmiddellijk zijn koning vast en merkte toen pas, dat hij helemaal niet schaak stond. Maar hij moest nu wel met zijn koning zetten. Een wat meer ervaren schaker zal dit niet overkomen. Dit omgaan met emoties is handig bij examens en vergroot het probleemoplossend vermogen. Een schaker zal niet in het wilde weg beginnen te rekenen, maar eerst een plan van aanpak maken.

 

Geduldig zijn. Soms is het verstandig om je even wat meer voor te bereiden voordat je een aanval inzet.

 

Waardering hebben voor de capaciteiten van de ander. Dit is een belangrijke voorwaarde voor werkelijk respect. Echte schaakliefhebbers kunnen zelfs enthousiast zijn over een zet van de tegenstander. Verliezen door een mooie zet is dan niet erg. Het gaat niet alleen om een goede uitslag.

 

Zelfvertrouwen. Als kinderen voelen dat ze goed in het schaakspel zijn, krijgen ze het gevoel dat ze alles aankunnen. Kinderen worden in het algemeen stabieler. Overigens geldt dit voor alle sport en kunst.

 

Schaken stimuleert intellectuele creativiteit (het vinden van onorthodoxe oplossingen voor de stellingsproblemen).

 

Omgaan met elkaar. Schaken is een van de weinige sporten waarbij jongens en meisjes op een sociaal aanvaardbaar niveau samen spelen.

 

Je komt veel interessante mensen met interessante hobby's tegen.

Copyright © All Rights Reserved by hacee